• 1 คลังสินค้า จำนวน 2 อัตรา
        เพศ ชาย วุูุฒิการศึกษา ปวช - ป.ตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • 2 ช่างยนต์/ช่างกล จำนวน 5 อัตรา
        เพศ ชาย วุูุฒิการศึกษา ปวช - ป.ตรี สาขา ช่างยนต์ ,ช่างกล สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • 3 ช่างไฟฟ้า จำนวน 5 อัตรา
        เพศ ชาย วุูุฒิการศึกษา ปวช - ป.ตรี สาขา ช่างไฟฟ้า สาขาที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2014. Midland Corporation Ltd.