ประกาศ บริษัทมิตรแลนด์คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

เรื่อง โครงการเพื่อนแนะนำเพื่อนClick ดูรายละเอียด

  • 1 ผู้จัดการขาย จำนวน 2 อัตรา
        เพศ ชาย/หญิง วุูุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านการตลาด, การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • 2 พนักงานขาย จำนวน 2 อัตรา
        เพศ ชาย/หญิง วุูุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านการตลาด, การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • 3 เจ้าหน้าที่การตลาด จำนวน 2 อัตรา
        เพศ ชาย/หญิง วุูุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ (การตลาด) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2014. Midland Corporation Ltd.