• 1 คลังสินค้า จำนวน 2 อัตรา
        เพศ ชาย วุูุฒิการศึกษา ปวช - ป.ตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • 2 เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน จำนวน 5 อัตรา
        เพศ ชาย/ หญิง วุูุฒิการศึกษา ป.ตรี การเงิน/การบัญชี
  • 3 เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา
        เพศ ชาย/ หญิง วุูุฒิการศึกษา ปวช-ปวส บัญชี,คอมพิวเตอร์,จัดการทั่วไป

Copyright © 2014. Midland Corporation Ltd.