มิตรแลนด์ จำหน่ายและให้เช่ารถเฮี๊ยบ รถบรรทุกติดเครน เครนพับ

ฮุกลิฟท์

ชุดขอเกี่ยวแบบยกเทกระบะบรรทุก Multilift ฮุกลิฟท์ แนวคิดของชุดขอเกี่ยวแบบยกเทกระบะบรรทุกก็คือ รถบรรทุกหนึ่งคันสามารถมีรถกระบะท้ายได้หลายรูปแบบและหลายชุด ด้วยชุดขอเกี่ยวแบบยกเทกระบะบรรทุกนี้สามารถลดการทำงานที่ไม่เกิดประโยชน์ เช่น การตีรถเปล่ากลับ หรือ การจอดรอขึ้นและลงสินค้า เป็นต้น มีความสามารถในการยกตั้งแต่ 2 ถึง 30 ตัน ชุดขอเกี่ยวแบบยกเทกระบะบรรทุกถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมรีไซเคิล, งานขนถ่ายขยะ,งานก่อสร้าง และงานกู้ภัย